FAQ – GS618

De inschrijving is gestart. Meld ja aan op deze website en vul de gevraagde gegevens en je voorkeuren in. Je ontvangt binnen 24 uur een mail met daarin een link om een gebruikersaccount aan te maken op de website van NederWoon Verhuurmakelaars. Vul het gebruikersaccount volledig in en upload de gevraagde documenten. Het verhuurteam zal de inschrijvingen beoordelen en de appartementen worden direct na goedkeuring van het dossier toegewezen. Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, dan wordt er geloot. Vervolgens geef je per mail aan of je de voorlopige toewijzing accepteert. Kort daarna worden de huurcontracten opgemaakt en ontvang je van de Verhuurmakelaars een uitnodiging om de huurovereenkomst digitaal te tekenen.

Aan de hand van de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier, finale credit check en voorkeur worden de appartementen toegewezen. Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, dan wordt er geloot.

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is voor de huurder tevens geen sprake van courtage.

Je huurt voor minimaal één jaar. Daarna wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in onbepaalde tijd en is de overeenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 november aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 31 december.

Wegens veiligheidsvoorschriften op het bouwterrein is het helaas niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen. Mogelijk wordt er kort voor de oplevering voor alle huurders een kijkdag georganiseerd. Als je de huurovereenkomst voorafgaand aan de kijkdag reeds hebt ondertekend, word je hier automatisch over geïnformeerd. 

De verhuur is gestart!

Inschrijving en toewijzing

Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld, ontvang je automatisch binnen 24 uur een mail met daarin een link om een gebruikersaccount aan te maken op de website van NederWoon Verhuurmakelaars. Middels je eigen gebruikersaccount op de website kan je je officieel inschrijven, je voorkeuren opgeven voor de appartementen en de documenten uploaden die we nodig hebben om je gegevens te toetsen aan de huurvoorwaarden.   

Op het moment dat alle documenten compleet en volledig in het systeem staan en je voldoet aan de vereisten kom je in aanmerking voor een appartement.

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager;
  • Let op! Scherm je BSN nummer af, gebruik daarvoor de KopieID app van de Rijksoverheid;
  • Legitimatiebewijzen met BSN nummer worden door ons verwijderd.
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag.
 • Werkgeversverklaring(en) (niet ouder dan 3 maanden);
 • Kopie drie recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner) (niet ouder dan 3 maanden);
 • In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
 • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
 • Kopie bankafschrift met opvolgende stortingen van inkomen;

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders naast de eerste drie bovenstaande documenten tevens:

 • Balans en winst/verliesrekening over de afgelopen twee jaar met inschatting van het verwachte resultaat over het komend boekjaar;
 • Inkomensverklaring belastingdienst (voorheen IB60 formulier); 
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Bankgarantie/waarborgsom van minimaal twee maanden.

Voor gepensioneerden:

 • In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met de jaaropgaven (van pensioen(en) en AOW) van het afgelopen jaar.

Let op dat je alle documenten voor de sluitingsdatum hebt geüpload en je inschrijving hebt afgerond om mee te kunnen gaan met de toewijzing.

Voorwaarden

Om een appartement te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

Minimaal bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) van 3x de kale maandhuurprijs.
Bij een eventueel tweede inkomen telt het tweede inkomen voor 100% mee.
Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal bruto maandinkomen van 3,0x de kale maandhuurprijs.
Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 2,5x de kale maandhuurprijs.

 Voorbeeldberekening loondienst:

Stel je hebt een bruto maandinkomen van € 2.200,- en je partner € 1.600,-. Dan betreft het gezamenlijk bruto maandinkomen voor de inkomenstoetsing € 3.800. Het gezamenlijk bruto maandinkomen van € 3.800,- / 3 = € 1.266,67. Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de kale huurprijs (dus excl. servicekosten).

Stel je hebt een bruto maandinkomen van € 2.400,-. Dan betreft het gezamenlijk bruto maandinkomen voor de inkomenstoetsing € 2.200. Het gezamenlijk bruto maandinkomen van € 2.200,- / 3 = € 800,00. Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de kale huurprijs (dus excl. servicekosten).

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto inkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomensberekening.

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien je een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal drie maanden verstrekt te worden vóór oplevering van het appartement. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van twee boekjaren.

 Voorbeeldberekening zelfstandigen:

Stel je hebt een gemiddeld netto bedrijfsresultaat (voor belasting) over de laatste twee jaren van € 38.000,-. Dit bedrag gedeeld door 12 maanden en gedeeld door de inkomenseis (3) = € 1.055,56. Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de kale huurprijs (dus excl. servicekosten).

Indien niet direct aan de inkomenseis wordt voldaan mag tot 20% van het eigen vermogen (aantoonbaar op een Nederlandse bankrekening) worden meegenomen in de berekening voor de maximale huurprijs. Deel het totale vermogen door 5 en deel dit bedrag vervolgens door 12. Het bedrag wat hier uitkomt mag je optellen bij je bruto maandinkomen.

De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 75% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Garantstellingen van ouders of derden is mogelijk. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder. Deze situatie wordt per specifiek geval beoordeeld, hier kunnen op voorhand geen rechten aan worden ontleend.

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren. 

Helaas is het alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Met een garantstelling van ouders is dit wel eventueel een mogelijkheid, e.e.a. ter beoordeling aan verhuurder.

Ja dat kan, mits op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

Het is voor woningdelers helaas niet toegestaan om een appartement te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Voor alle huurders is er standaard een waarborgsom vastgesteld ter hoogte van één maand bruto huur. Voor ondernemers geldt een waarborgsom ter hoogte van twee maanden bruto huur.

Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen circa € 50,- er maand voor de VvE.

Daarnaast betaal je:

 • een voorschot voor verbruik (warm)water en warmte. Deze ligt tussen de € 40en  € 75,00 per maand, afhankelijk van de grootte van het appartement. De maandelijkse lasten elektra en eventuele gemeentelijke lasten dien jezelf te betalen. De contracten met de betreffende nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten. 

bij ingangsdatum van de huurovereenkomst betaal je € 30,25- voor het naamplaatje en € 35 voor een Neyfik brandblusser.

Ja dat kan, mits de ingangsdatum van de arbeidsbetrekking is gelegen voor de datum van oplevering (en dus de ingang van de huurovereenkomst) van het huurappartement. In dat geval dien je een werkgeversverklaring (afhankelijk van de duur van de overeenkomst al dan niet met intentieverklaring) en de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst te uploaden in je gebruikersaccount.

Opleveringsniveau

Volgens de huidige planning worden de appartementen 1 oktober 2020 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Nee, de appartementen worden voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een badkamer voorzien van een zwevend toilet, douche, wastafel, hardglazen douchescherm en spiegelverwarming.

In elk appartement zit een moderne witte keuken met een multiplex aanrechtblad (betonlook) met gelijksoortige achterwand en inbouwapparatuur, te weten een 4-pits inductie kookplaat, recirculatie afzuigkap, vaatwasser, onderbouwkoelkast met vriesvak en combimagnetron.

Alle appartementen worden voorzien van PVC vloerbedekking.

De wanden worden afgewerkt met scanbehang en wit geverfd, de plafonds afgewerkt met wit sauswerk.

De inrichting van de badkamer is weergegeven in de plattegronden op deze website. De wanden in de badkamer worden volledig betegeld. Deze tegels zijn mat wit. De tegels op de vloer zijn in de kleur donkergrijs uitgevoerd. Het plafond is voorzien van inbouwspots. De heeft een zwevend toilet, douche met thermosstaat kraan en douche-glijstang, wastafel, hardglazen douchescherm en spiegelverwarming, planchet, handdoek rek, toiletrolhouder en wc-borstelhouder. Daarnaast is er een aansluitpunt voor de wasmachine.

De verwarming vindt plaats door middel van blokverwarming. De temperatuur kan per appartement geregeld worden via een thermostaat in de woon- en een in de slaapkamer(s).

Het toilet is gesitueerd in de badkamer. Er is een hangend wandcloset. De vloertegels zijn in de kleur donkergrijs uitgevoerd, de wandtegels in mat wit.

Ieder appartement heeft een mechanische afzuigunit, die zorgt voor de afzuiging van de ‘gebruikte’ lucht in uw woning. De aanvoer van verse lucht vindt plaats via ventilatieroosters in of boven de ramen. De mechanische afzuiging is regelbaar door een hoofdbediening in het appartement.

De volgende ruimten worden aangesloten op het mechanische afzuigventilatiesysteem:

 • Keuken
 • Badkamer
 • Toilet

De kozijnen zijn in een neutrale kleur afgewerkt. De dragende binnenwanden zijn van beton. De woning-scheidende wanden en de niet-dragende binnenwanden zijn van MS. Alle wanden worden voorzien van scan-behang en wit gesausd (RAL 9010) opgeleverd. Kozijnen zijn van aluminium en uitgevoerd in de kleur wit (RAL9003). Houdt er rekening mee dat je enkel in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder eventuele wijzigingen mag  aanbrengen aan schilderwerk. Dit houdt in dat je, bij het verlaten van het appartement deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk, vloeren, muren en schachten.

De meeste appartementen hebben een balkon. De ‘vloer’ uitgevoerd in houten delen of betontegels. Deze balkons worden afgeschermd met een glazen en/of stalen hekwerk.

Alle appartementen hebben recht op een parkeerplaats in de onder het complex gelegen parkeergarage, deze is niet in de huurprijs begrepen en dient separaat te worden gehuurd.

Alle appartementen hebben een energie-index =<0,6 oftewel Label A++

Huurders kunnen kiezen uit KPN en Ziggo. Aansluitingen worden op tekening aangegeven.

De centrale entree wordt voorzien van een VideoPhone met een spreek/luisterpaneel en bellentableau ten behoeve van de ontsluiting van de toegangsdeur. In elk appartement wordt een video intercom geplaatst, waarbij de toegang tot het gebouw kan worden vrijgegeven. 

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.